lopend donatie verhaal ‘Corine’

Lopende Projecten:

Stichting Reuzenkinderen helpt kinderen met een meervoudige beperking op verschillende manieren. Dit kan zijn door directe hulp aan het kind zelf maar ook indirect door het sponsoren van bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of projecten die ten goede komen aan het kind.

Opleiding neuromovement

Stichting Reuzenkinderen heeft mede mogelijk gemaakt dat Corine in Neuromovement opgeleid wordt door de Anat Baniel in de Verenigde Staten.

De Anat Baniel Methode ofwel Neuromovement is een bewegingsmethode die het brein helpt de lichamelijke en cognitieve functies terug te krijgen of te verbeteren. Het is een methode die gebruik maakt van subtiele bewegingen met als doel ongebruikte zenuwbanen in het lichaam en het brein te activeren. Deze methode is zeer succesvol gebleken in het helpen ontwikkelen van kinderen met een lichamelijke en/of cognitieve beperking. Stichting Reuzenkinderen wil deze doeltreffende en bijzondere methode van revalideren stimuleren in Nederland. 

Lees hier meer over Corine

Mijn naam is Corine Buijsman. Ik ben psychomotorisch therapeut en bewegingsagoog en werk met kinderen en jongeren met motorische, verstandelijke of meervoudige beperkingen. Een psychomotorisch therapeut gebruikt bewegen en lichamelijkheid om de psychosociale ontwikkeling te verbeteren. Een bewegingsagoog is gericht op het verbeteren van het bewegen op zichzelf al dan niet in een sociale context. Ik heb 3 jaar gezwommen met kinderen met een beperking en heb een eigen praktijk voor psychomotorische therapie in Apeldoorn.

Ik heb grote fascinatie voor bewegen in de breedste zin van het woord. Hoe beweging functioneel werkt, hoe bewegingsontwikkeling tot stand komt, hoe je het bewegen van een ander kunt beïnvloeden, maar ook wat anderen beweegt. Waarom doet iemand wat hij of zij doet?

In mijn vrije tijd dans ik Argentijnse Tango en geef ook les. Dit is een dans die volledig geleid en gevolgd wordt. Door in verbinding te zijn met je partner en gebruik te maken van de werking van gewichtsverplaatsing worden bewegingen veroorzaakt in het lichaam van de ander en wordt de dans gevormd. Ik vind het heel interessant om uit te pluizen waarom een beweging wel of (nog) niet werkt.

In 2016 kwam ik in aanraking met de Anat Baniel Methode doordat ik 6 weken met een gezin mee ging naar het Anat Baniel Center in San Rafael, Verenigde Staten. Ik ging mee ter ondersteuning van de begeleiding en verzorging van hun dochter die in het Center lessen zou krijgen en van de andere kinderen in het gezin. Vanaf het moment dat ik over ABM hoorde wist ik dat ik dit wilde leren. Alles wat ik zag en las klopte gewoon en het sloot aan bij wat ik al jaren wilde leren, maar nog niet precies onder woorden had kunnen brengen. Ik wist ook dat ik de kosten niet zou kunnen opbrengen dus hoe ik dat klaar moest spelen was nog een uitdaging. Ik was dan ook heel blij verrast toen ik begreep dat Reuzenkinderen mij kon en wilde ondersteunen in het financieren van de kosten van de opleiding.

In het najaar van 2017 ben ik gestart met de basisopleiding en hoe meer ik leer, hoe meer het fascineert. Ik kijk ernaar uit om eind 2019 de specialisatie voor kinderen met special needs afgerond te hebben en kinderen te kunnen helpen zich te ontwikkelen voorbij hun beperkingen.

Reuzenkinderen bedankt!!